Model: Unicel® DxI 600

Model: Unicel® DxI 600

HỆ THỐNG PHÂN TÍCH MIỄN DỊCH TỰ ĐỘNG
Unicel DxI 600 – Beckman Coulter

Tăng cường khả năng của phòng xét nghiệm của bạn bằng thời gian trả kết quả nhanh hơn và hiệu quả được cải tiến.

Hệ thống xét nghiệm miễn dịch tự động UniCel DxI 600 cho phép phòng xét nghiệm giảm quá trình thực hiện xét nghiệm và thời gian trả kết quả – với cách sử dụng dễ dàng đáng kinh ngạc. UniCel DxI 600 cũng sử dụng hóa chất giống như những hệ thống khác trong gia đình Access, vì vậy mà phòng xét nghiệm của bạn có thể mạng lại những mẫu kết quả giống nhau dù xét nghiệm được thực hiện trên hệ thống nào của Beckman Coulter.

Với tốc độ xét nghiệm lên đến 200 xét nghiệm/giờ, đi cùng với khả năng nạp mấu thường quy và mẫu cấp cứu liên tục sẽ đảm bảo đáp ứng được yêu cầu công việc của bạn.

– Hệ thống trả lại ống mẫu ban đầu sau khi thực hiện quá trình chia nhỏ mẫu.

– Ngăn trữ lạnh có thể trữ đến 50 lọ hóa chất – cho phép bạn thiết lập hệ thống danh mục xét nghiệm để tiện cho việc xét nghiệm.

– Kỹ thuật viên có thể nạp liên tục hóa chất và vật tư tiêu hao rất nhanh mà không cần phải tạm dừng máy.

– Giao diện người sử dụng và hệ điều hành đơn giản giúp cho công việc của bạn trở nên linh hoạt.

 

Hotline 24/7:

1900 23 23 11