MITALAB ĐỒNG HÀNH CÙNG HỘI THẢO: “ĐỪNG CHẬM TRỄ: CHIẾN THẮNG BỆNH LAO VỚI XÉT NGHIỆM SINH HỌC PHÂN TỬ NHANH”

Hotline 24/7:

1900 23 23 11