MITALAB TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI THẢO KHOA HỌC: “CẬP NHẬT VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM TRONG CHẨN ĐOÁN LÂM SÀNG” THU HÚT GẦN 300 Y BÁC SĨ THAM DỰ

Hotline 24/7:

1900 23 23 11