MITALAB TỔ CHỨC THÀNH CÔNG E-SEMINAR “ỨNG DỤNG CLSI EP26A TRONG ĐÁNH GIÁ ĐỘ BIẾN THIÊN GIỮA CÁC LÔ THUỐC THỬ ĐÔNG MÁU”

Hotline 24/7:

1900 23 23 11