E-SEMINAR “ĐẶC BIỆT VỀ XÉT NGHIỆM TUYẾN GIÁP VÀ CÁC NGHIÊN CỨU, KHUYẾN CÁO, CÔNG CỤ THỰC HÀNH” THU HÚT GẦN 500 LƯỢT THAM DỰ

Hotline 24/7:

1900 23 23 11