Tin tức

MITALAB ĐỒNG HÀNH CÙNG HỘI THẢO TẬP HUẤN ĐÁNH GIÁ MỨC CHẤT LƯỢNG PHÒNG XÉT NGHIỆM THEO TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ MỨC CHẤT LƯỢNG PHÒNG XÉT NGHIỆM Y HỌC TẠI TP. ĐÀ LẠT

Trong 2 ngày 16 – 17/5/2024, Mitalab hân hạnh đồng hành cùng Hội thảo “Tập huấn đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm theo tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học – Quyết [...]

Xem tiếp

Hotline 24/7:

1900 23 23 11